Tedavi oldum hastalığım tekrarlar mı?

terakr

Bu yöntemlerin hangisi uygulanırsa uygulansın hastalığınızın tekrarlama riski daima vardır. Ancak yüzdesi çok azdır. Genellikle bildirilen yüzdeler üç ile sekiz arasında değişir .

Bacak Ülseri Tedavisi

_DSC1369

Bacak ülserleri daha evvel de bahsettiğimiz gibi atardamar basıncının , varis nedeni ile artmış olan toplardamar basıncına eşit olması nedeni ile ortaya çıkar. Her iki basıncın eşitlendiği o  bölgedeki cilt beslenemez ve dökülür.

Bu nedenle o kısmın toplardamar basıncını boşaltan damarın artmış olan basıncını azaltmak ve atardamarlar tarafından beslenmesini sağlamak lazımdır.

Safen venin sklerozan madde köpüğü ile kapatılması

varis

Bir başka yöntem de sklerozan maddenin köpük haline getirilip doğrudan kateter aracılığı ile yüzeyel büyük toplardamarlar içine verilip onun kapanmasını sağlayan bir usuldür. Buna sklerozan madde köpük enjeksiyonu deriz.

Hibrit operasyonlar veya Melez girişimler…

vam

Hastanın ihtiyacı olan girişim türünün damarın herhangi bir bölgesine göre değişim gösterebileceği varsayımını esas alan girişimlerdir.

Varis Tedavileri Hakkında Sık Sorduğunuz Sorular

sss

Varislerimi tedavi ettirmezsem ne gibi sorunlara yol açabilir?
Varisleriniz tedavi edilmezse büyüme ve artmalarına  devam eder. Yaşam kaliteniz daha bozulabilir. Varisli damarlar içindeki kan basıncı her zaman normalden daha fazla olduğu için bacaklarınızdaki dolaşım bozulacaktır. Staz dediğimiz bu olay nedeni ile bacaklarda şişme ,  dermatit dediğimiz kaşıntı , renk koyulaşmaları , kılcal damarlarda artış ve ileri evrelerde bacak ülseri denilen yaralar ortaya çıkacaktır.